DEKLARACJA ZAŁOŻYCIELSKA
Forum Społeczno-Samorządowe BEZPARTYJNI

Niniejszym rozpoczynamy współpracę, której celem jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz inicjowanie i realizacja wspólnych działań dedykowanych samorządom i społecznościom lokalnym Pomorza Zachodniego, które reprezentujemy. W ten sposób tworzymy Forum Społeczno-Samorządowe Bezpartyjni, które definiujemy w następujący sposób:

 

  1. Forum jest dobrowolną, oddolną inicjatywą, stanowi konfederację, którą tworzą autonomiczne samorządy, samorządowcy, stowarzyszenia, organizacje oraz osoby fizyczne z terenu Pomorza Zachodniego.
  2. Liderzy i przedstawiciele inicjatyw lokalnych tworzących Forum, prowadząc działalność publiczną oraz angażując się w przedsięwzięcia inicjowane w ramach tej inicjatywy, korzystają z zasady pełnej autonomiczności.
  3. Forum działa wyłącznie w interesie publicznym na rzecz społeczności lokalnych i - w przeciwieństwie do partii politycznych - nie ma hierarchicznej struktury organizacyjnej, a także nie realizuje partyjnych wytycznych.
  4. Forum jako całość nie włącza się w inicjatywy polityczne oraz nie udziela poparcia partiom politycznym.

Założyciele i uczestnicy inicjatywy akcentując jej bezpartyjny charakter deklarują, iż Forum jest otwarte na działania wszystkich podmiotów służących rozwojowi potencjału społeczności lokalnych.

Szczecin, 21.11.2015 r.